Aesthe logo
Aesthe slogan

Увеличаване на устни

Увеличаване на устни

ЗА ОПЕРАЦИЯТА

Устните са един от елементите на лицето, които изразяват индивидуалността на всеки човек. Методите на естетичната хирургия, които имат за цел да коригират формата и големината на устните, през последните 10 години претърпяха значителна промяна и развитие. До неотдавна се използваха материали за увеличаване на устните от рода на колаген или синтетични материали под формата на силиконов гел или силиконово олио. Тези материали в днешно време са изоставени, дори в повечето страни в Европа са забранени за употреба, защото алергизират организма или прорастват в тъканите, като образуват неравности и хронични възпаления. Най-големият недостатък на тези материали е, че не могат да бъдат евакуирани /извадени/ от мястото, където са инжектирани, ако след време се появи проблем в тази област. В "Aesthe Clinic" категорично отказваме да работим със силиконово олио или с каквито и да са нерезорбируеми продукти в свободна, некапсулирана форма. Въпреки това, ако искате да имате устни пълни с неравности и втвърдявания, да се събуждате сутрин с болка - изборът е ваш! Можете да го направите на много други места в страната и чужбина!

Методите за увеличаване на устните и промяна на формата им могат да се разделят на две големи групи – оперативни и неоперативни.

Най-популярните съвременни методи за оперативно увеличаване на устните, са следните:
1. Оперативна W-Y пластика за увеличаване на устни. Това е много модерен метод, при който се прави транспозиция на лигавицата на устната. Разрезите са много малки, разположени от вътрешната страна на устната, почти до венците и по форма наподобяват W. Белег след операцията няма! Методът е чисто оперативен и е сред предпочитаните в клиниката. Ние използваме микрохирургичен инструментариум и специални очила-лупи с многократно увеличение за постигане на по-голяма прецизност по време на операцията! Тя е продължителна и тежка за хирурга, но с много добър резултат за пациента. Резултатът се изразява предимно в отпускане на лигавицата, като това й придава леко пухкав вид. Увеличаването на обема при този метод не е драстично, но е достатъчно, за да придаде един по-секси вид на устните. Техниката е подходяща за тънки и дълги устни. Рисковете са минимални. Отокът също е минимален и отзвучава за около 5-7 дни. Анестезията е обща или местна и не се налага престой в клиниката, освен няколкото часа след операцията. На втори етап методът може да бъде допълнен и с инжектиране на собствен мекотъканен коктейл по Колман /липофилинг/.

2. Изрязване на част от кожата на ръба на устната. Прави се непосредствено над лигавицата /т.нар. Купидонова дъга/. Това е метод, който още се практикува, но според нас той отстъпва на горепосоченият поради факта, че при него има белег и то външен, по протежение на цялата устна. Всеки хирург, разбира се, решава как и по кой метод да оперира. Всеобщо е мнението обаче, че все по-рядко се използва тази оперативна техника.

3. Увеличаване на устните с помощта на импланти. Това са силиконови импланти с подходящ размер и собствена обвивка. Операцията се извършва с локална анестезия и не отнема повече от 30 минути! Имплантирането обаче на какъвто и да е чужд нерезорбируем материал в тази област от човешкото тяло, води до непредвидими последици и нарушава чувствителността и мекотата на устните. Устните освен това са и най-чувственият и изразяващ емоциите на човек елемент от общата композиция на лицето. Спорен е и въпросът дали тази най-подвижна част на лицето ще приеме безпрекословно чуждия материал? Дали този имплант, поставен на точното място от хирурга, впоследствие под действието на мускулите на устните няма да зарасне към тъканите на различно, ново място? Дали срастванията впоследствие няма леко да изкривят устните при определени движения? Засега изследванията и клиничният опит сочат, че няма сериозни проблеми в това отношение, но въпреки всичко, мнението ни относно използването на имплантите PERMALIP  за оперативно увеличаване на устни е, меко казано, резервирано. Все пак изборът е на пациента!

СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА

Пациентът напуска клиниката и при трите вида оперативни техники няколко часа след операцията. Необходимо е охлаждане на устните през първите няколко часа след операцията. Стриктната устна хигиена е задължителна в продължение на 3-5 дни.

ЦЕНИ

Оператривно увеличаване на устни (W–Y plasty) 1900 €
Увеличаване на устни(горна и долна) с импланти Permalips 1700 €
   

Галерия - Оперативно увеличаване на устни (W-Y пластика)

За повече информация или консултация телефон 0700 11 900
или попълни контактната форма и ние ще се свържем с вас.