Aesthe logo
Aesthe slogan

Риплейсмънт

Риплейсмънт

ЗА ОПЕРАЦИЯТА

Риплейсмънт /replacement/ е операция за подмяна на имлантите и промяна на позицията им от надмускулно в подмускулно разположение. Заедно с това се извършва и корекция на формата на гърдите при незадоволителен резултат от предшестващи операции.


Операциите за репозициониране и реплантиране се наложиха през последните няколко години поради редица причини. Най-важната е незадоволителният естетичен резултат от предишната аугментационна мамопластика. Целта на тази операция е да придаде един нов обем и естетически да се промени формата на гърдите.

На какво се дължи незадоволителният естетичен резултат при аугментационната мамопластика?
Разочарованието на пациента не настъпва веднага след операцията, а няколко месеца или години след нея. Най-често това става след надмускулно поставяне на имплантите. Ние неведнъж сме изразявали нашето становище по този въпрос. Надмускулно поставените импланти от няколко месеца до 1-2 години след операцията вече са с изразена птоза /увисване/. Тя се дължи на факта, че имплантът е покрит само от кожа и подкожна мастна тъкан и под действието на собствената си тежест пада надолу. Това най-често се получава при импланти с големи размери – около и над 350 сс. Ложето на импланта се разширява, създават се предпоставки за неговото изместване и въртене. Най-лошият момент е настъпващата атрофия на жлезата, което води до голям излишък от кожа. Ръбовете на имплантите се опипват под кожата по цялата им циркумференция, а набръчкването и прегъването им се забелязва дори с просто око. Често усложнение е капсулната контрактура, която допълнително може да деформира едната или и двете гърди.
На снимки 1 и 2 ясно се виждат най-честите усложнения при "надмускулно" поставяне на имплантите - очертани ръбове, риплинг ефект, провисване на имплантите, неравномерната им позиция. Самите импланти, се виждат на снимка 3, деформирани и размачкани вследствие на "надмускулното" им поставяне, тесни джобове, неравномерно направени и гладката текстура.

Риплейсмънт | Replacement

На снимки 1 и 2 ясно се виждат най-честите усложнения при "надмускулно" поставяне на имплантите - очертани ръбове, риплинг ефект, провисване на имплантите, неравномерната им позиция. Самите импланти, се виждат на снимка 3, деформирани и размачкани вследствие на "надмускулното" им поставяне и глдката текстура.

Какви импланти да се изберат?
Това е един от най-трудните въпроси, на които хирургът трябва да даде отговор. Тук е мястото да отбележим, че единственият официален документ за всяка една операция е епикризата! На базата на този документ може да се направят достоверни изводи при наложила се реоперация - как?, по кой метод? и с какви импланти? е оперирано, за да се вземе точно решение за размера и формата на новите импланти. На коя фирма да бъдат тези импланти е решение на пациента и на хирурга, извършващ реоперацията. Нашият опит сочи, че новите импланти трябва да са с около 100 сс по-големи, за да може да се попълни дефицитът от тъкани, получен при надмускулното поставяне на предишните импланти. Въпреки тази промяна в големината на имплантите, гърдите остават с почти същите размери. Променя се само естетическият им вид.

Как се извършва операцията?
Операцията се извършва в пълна анестезия. Това е една достатъчно сложна и продължителна интервенция, която изисква максимална концентрация от страна на хирурга и целия екип. Състои се от няколко основни етапа. Старите импланти се изваждат и много внимателно се изрязва капсулата им, колкото и фина да е тя. Много рядко се задоволяваме само с надрязването й. Обикновено извършваме това под ендоскопски контрол с цел минимизиране на травмата и кървенето. Следва напръскване на повърхността на раната с тъканно лепило /тисукол/. Това допринася за пълното зарастване на стария джоб и намалява възможността от “хлъзгане” на собствената жлеза върху импланта. Преминава се към следващия етап, който е най-отговорният – отсепариране или “повдигане” на големия гръден мускул, без да се прекъсват залавните му места в областта на ребрата, за да не се дава възможност на импланта впоследствие да пропада надолу.

Какви са рисковете?
Рисковете са почти равни на нула! Реалните рискове са предимно от естетичен характер и са с изключително нисък процент. Те са различни за всеки отделен случай, поради което ние предпочитаме да ги коментираме с пациентките индивидуално - според находката и усложненията от предходната операция.

СЛЕД ОПЕРАЦИЯТА

Пациентката остава 24 часа в клиниката за наблюдение. Болката е минимална и се купира добре с помощта на аналгетици. Специалният медицински сутиен е неделима част от следоперативния период и се носи в продължение на 3 седмици, в много редки случаи - 4 седмици.

ЦЕНИ

Реоперация на гърди - смяна на импланти и промяна в позицията им (Replacement) - в цената са включени: стойността на имплантите, анестезия, престой в клиниката, консумативи и материали, превръзки, румсървис и грижа за пациента по време и след престоя в клиниката. 5300 €

Галерия - Replacement

За повече информация или консултация телефон 0700 11 900
или попълни контактната форма и ние ще се свържем с вас.

подходящо с