Aesthe logo
Aesthe slogan

Ново приемно време на Д-р Ильо Стоянов

Консултации:
понеделник, вторник, сряда - от 15.00 до 17.30 вкл. през 30 мин., след предварително записване.

Контролни прегледи:
понеделник, вторник, сряда - от 14.00 до 14.45 вкл. през 15 мин., след предварително записване.

Следваща