Aesthe logo
Aesthe slogan

Eurosilicone Koмюнике

Във връзка с медийните репортажи напоследък относно силиконовите импланти на Poly Implants Prothese (PIP) , ние чувстваме, че е много важно да предоставим някои пояснения.

Eurosilicone няма и не е имал каквато и да е връзка с P.I.P. Eurosilicone e един независим производител, произвеждащ 200 000 импланта годишно в собствената си фабрика в Апт, Франция. Eurosilicone е водещият европейски производител на гръдни импланти, които успешно се използват в повече от 90 страни в целия свят.

 Имплантите, произведени от Eurosilicone притежават CE марка, клас III за медицински изделия и отговарят на изискванията на Европейската директива за медицински изделия (93/42/EEC)  и всички специфични изисквания на стандартите за гръдни импланти. Нашата производствена база всяка година се инспектира от оторизираните дърважни органи, отговорни за сертификацията на тези продукти и ние продължаваме да отговаряме на изискванията на стандртите, определящи системата за качество , необходима за производството на такъв тип медицински изделия.

 Нашите гръдни импланти винаги са били и продължават да се произвеждат от медицински силикон с качество за продължителна имплантация, доставян от източник, сертифициран по ISO 9001. Всички наши продукти се проверяват редовно в производствения процес, което осигурява тяхната функция, надежност и сигурност. Проследяването е ключов инструмент при условие, че е от началото на производството и продължава след имплантацията.

Големият обем информация потвърждава качеството на нашите продукти, изведено от наблюдението на тяхното поведение след реализацията им, което днес покрива повече от 2 милиона импланти. Понастоящем ние провеждаме постоянни клинични изпитания в независими центрове и ползваме данните от Датския регистър на гръдни импланти. Наблюдението на медицинските изделия и клиничните данни редовно се изпращат на съответните здравни органи и потвърждават надеждността и сигурността на гръдните импланти на Eurosilicone.

Гръдните импланти със силиконов гел са едни от най-обстойно изследваните медицински изделия, с повече от 3000 публикувани рецензирани доклади за изследване, включително сериозни епидемиологични изследвания, които доказват тяхното представяне.

Следваща