Aesthe logo
Aesthe slogan

Allergan

Allergan е мултиспециализирана компания свързана със здравеопазване, която открива, развива и комерсиализира фармацевтични иновации,биологични и медицински продукти, които позволяват на хората да виждат по-добре, да се движат по-свободно да живеят  по-пълноценно.