Aesthe logo
Aesthe slogan

Video Involver

Video Involver е нова медийна компания в България, създадена от група прогресивни професионалисти със солиден опит в сферата на видео продукцията, web и IT. Video Involver създава и разпространява видео съдържание онлайн, с цел осъществяване на контакт между брандовете и потребителите.