Aesthe logo
Aesthe slogan

Случай 1 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 2 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 3 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 4 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 5 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 6 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 7 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 8: Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 9 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД
По желание на пациента се търсеше резултат тип "Сърце" на формата на устните. Постигнат след три-етапно инжектиране.

Случай 10 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 11 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 12 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 13 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 14 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 15 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 16 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 17 : Липофилинг на устни по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 19 : Липофилинг на лице по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 20 : Липофилинг на лице по Колман

ПРЕДИ
СЛЕД