Aesthe logo
Aesthe slogan

Случай 1 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
360 cc на фирма Мак Ган, кръгли с нисък профил. Снимката е направена 4 години след операцията.

Случай 2 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
Mc Ghan 335 MF субпекторална позиция.Шест седмици след.

Случай 3 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
Mc Ghan 420 cc MF разположени изцяло подмускулно.Една година след операцията за увеличаване на бюста с периареоларен достъп.

Случай 4 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
385 cc Inspira на Mc Ghan разположени изцяло под гръдният мускул.Шест месеца след.

Случай 5 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
Mc Ghan 420 MF субпекторално позиционирани.Шест месеца след операцията.

Случай 6 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
Труден за решаване случай, поради гландуларният тип начална птоза.Използваха се импланти на Мак Ган-стил 410 MX 445cc субпекторално позиционирани. Снимката е 8 месеца след интервенцията.

Случай 7 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
Подмускулно разположени импланти 360 сс кръгли на фирма Мак Ган, стил 110. Една година след.

Случай 8 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
Mc Ghan 375 MF един месец след операцията. Субпекторално разположение.

Случай 9 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
370 MX Mс Ghan изцяло субпекторално разположени. Шест седмици след.

Случай 10 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
Шест седмици след операция за увеличаване на бюста извършена с импланти на Мак Ган 370 кубика анатомичен профил средна височина, супервисока проекция. Изцяло субпекторално позиционирани.

Случай 12 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335сс стил 110, кръгли на фирма Мак Ган субпекторално разположение. Две години след операцията.

Случай 13 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
Снимката е три години след операция за увеличаване на бюста, използвани импланти 335 MF на фирма Мак Ган, изцяло подмускулно.

Случай 14 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
Една година след операцията - 295 MF Mc Ghan изцяло под гръдният мускул.

Случай 15 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
345 TSF на Mc Ghan, кръгли среден профил , изцяло подмускулно.Една година след операцията.

Случай 16 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
420 MF, Mc Ghan. Позициата е изцяло под големият гръден мускул. Снимката е направена 1 год след интервенцията.

Случай 17 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335 кубика средна височина, пълна проекция, капковидни стил 410 на фирма Мак Ган.Подмускулно, шест седмици след операцията.

Случай 19 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
Две години след увеличаване на бюста с импланти на фирма Арион-капковидни 370 сс изцяло подмускулно разположени.

Случай 20 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335 MF , Mc Ghan. Една година след операцията. Подмускулна позиция на имплантите.

Случай 21 : Увеличаване на бюста с периареоларен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
Увеличаване на бюста направено с импланти на Мак Ган - 235 сс , среден профил кръгли, разположени субпекторално.