Aesthe logo
Aesthe slogan

Случай 1 : Пластика на коремната стена - липектомия

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 3 : Пластика на коремната стена - липектомия

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 4 : Пластика на коремната стена - липектомия

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 5 : Пластика на коремната стена - липектомия

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 2 : Пластика на коремната стена - липектомия

ПРЕДИ
СЛЕД