Aesthe logo
Aesthe slogan

Операционна зала и екип

Операционната зала е проектирана и построена по европейски стандарти, снабдена с климатична система, разполагаща с хепафилтри, които дават гаранция за изключителната чистота и стерилност на инструментариума, персонала и апаратурата в нея. Съвременната анестезиологична апаратура позволява на нашия екип да контролира перфектно всички функции на организма по време на оперативната интервенция.
Д-р Ильо Стоянов е водещ хирург и мениджър на клиниката и заедно със своите асистенти осъществява операциите в Aesthe Clinic. Начело на анестезиологичния екип е д-р Мирослав Мирчев.