Aesthe logo
Aesthe slogan

Случай 1 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
295 MF, Mc Ghan изцяло подмускулно позициониране. Една година след операцията.

Случай 2 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
345 TSF Inspira ,субпекторално позиционирани. Снимката е направена шест седмици след операцията.

Случай 3 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
360сс Стил 110 на Мак Ган изцяло субпекторално позиционирани. Една година след операцията.

Случай 4 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
Един много труден за решаване случай, поради разликата във формата и обема на двете гърди. Направи се аугментационна мамопластика 420сс вдясно и 375сс вляво. Един месец и половина след операцията.

Случай 6 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
375 анатомичен профил, средна височина, пълна проекция на фирма Мак Ган. Изцяло подмускулно разположени, шест месеца след операцията.

Случай 7 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335 MF Natrelle, субпекторално разположени. Шест месеца след.

Случай 8 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
375 анатомичен профил,средна височина, пълна проекция на фирма Мак Ган. Изцяло субпекторално разположение. Две години след

Случай 9 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335 MF Mc Ghan, субпекторална позиция. Шест месеца след.

Случай 10 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
420 MF Mc Ghan, субпекторално разположение.Шест месеца след.

Случай 11 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
345 TSF Inspira, изцяло субпекторално позиционирани. Шест месеца след операцията.

Случай 12 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
345 TSF Mc Ghan субпекторална позиция, шест месеца след операцията.

Случай 15 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
450 TSF Inspira, Mc Ghan. Изцяло подмускулно позиционирани кръгли импланти. Шест месеца след.

Случай 16 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
375 MF Mc Ghan, анатомичен профил, субпекторално. Една година след операцията.

Случай 18 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
370 анатомичен профил супервисока проекция на фирма Мак Ган.Шест месеца след, субпекторална позиция.

Случай 19 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
265 TSF, Inspira субпекторална позиция. Една година след.

Случай 20 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335 на Мак Ган, анатомичен профил, средна височина пълна проекция. Една година след изцяло подмускулно позициониране.

Случай 21 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335 анатомични, средна височина , пълна проекция на фирма Мак Ган. Шест месеца след.

Случай 22 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
370 MX, Natrelle субпекторална позиция. Шест месеца след.

Случай 23 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
345 TSF Inspira , изцяло субпекторална позиция. Шест месеца след.

Случай 24 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335 MF Mc Ghan. Изцяло подмускулно. Една година след операцията.

Случай 25 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335 средна височина, пълна проекция, анатомичен профил на фирма Мак Ган. Подмускулна позиция. Една година след операцията.

Случай 26 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
370сс средна височина, супервисока проекция, изцяло под гръдният мускул. Шест седмици след.

Случай 27 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
385сс, кръгли, пълна проекция, Inspira Soft Touch.Шест седмици след операцията.

Случай 28 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
385сс, Инспира на Мак Ган , пълна проекция , кръгли. Една година след.

Случай 29 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335 MF, Mc Ghan. Субпекторална позиция. Шест месеца след.

Случай 31 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
385 TSF Inspira, субпекторална позиция. Шест седмици след.

Случай 32 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335сс на фирма Мак Ган, анатомичен профил, пълна проекция. Субпекторална позиция, една година след.

Случай 33 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
345 TSF, Inspira. Една година след операцията.

Случай 34 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
375сс , анатомичен профил , пълна проекция, подмускулно разположени. Две години след операцията.

Случай 35 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
345 CPG-323 Mentor. Субпекторална позиция, една година след.

Случай 37 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335 MF, Mc Ghan. Шест седмици след операцията. Изцяло подмускулна позиция на имплантите.

Случай 38 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
345 TSF, Mc Ghan. Шест месеца след.

Случай 39 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335 MF, Mc Ghan. Една година след операцията за увеличаване на бюста с изцяло подмускулно разположени импланти.

Случай 40 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
385 TSF Inspira, субпекторална позиция. Една година след.

Случай 42 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
370 MX, Mc Ghan, изцяло субпекторално позиционирани.Една година след.

Случай 43 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335 AN Arion, субпекторално. Една година след.

Случай 44 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД
335 MF, Mc Ghan. Изцяло субпекторално позиционирани. Шест месеца след операцията.

Случай 45 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 46 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД

Случай 47 : Увеличаване на бюста със субмамарен достъп

ПРЕДИ
СЛЕД